Класиране на 12.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 7

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ОУ "Христо Ботев"
Вх.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 110 първи клас 12 ТАНЯ АЛЬОШЕВА ХРИСТОВА 1 ОУ "Христо Ботев"[12,0]
2 114 първи клас 12 АСИЕ ТАДЕУШ МОТИЧИНСКА 1 ОУ "Христо Ботев"[12,0]
3 109 първи клас 2 СИМЕОН СНЕЖАНОВ КРАЕВ 1 ОУ "Христо Ботев"[2,0]
4 111 първи клас 2 ЯНКА ХРИСТОВА ЧИТАКОВА 1 ОУ "Христо Ботев"[2,0]
5 112 първи клас 2 АЛИ МИШЕВ ДАМАТОВ 1 ОУ "Христо Ботев"[2,0]
6 113 първи клас 2 ИЛКО ФАНКОВ ЛАЛЕВ 1 ОУ "Христо Ботев"[2,0]
7 115 първи клас 2 ХРИСТО МАРИЕВ СТОЯНОВ 1 ОУ "Христо Ботев"[2,0]

Деца, участвали в класирането на 12.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 7

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 109 104630**** СИМЕОН СНЕЖАНОВ КРАЕВ ОУ "Христо Ботев"[2,0] Приет в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
2 110 104604**** ТАНЯ АЛЬОШЕВА ХРИСТОВА ОУ "Христо Ботев"[12,0] Приета в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
3 111 104822**** ЯНКА ХРИСТОВА ЧИТАКОВА ОУ "Христо Ботев"[2,0] Приета в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
4 112 104216**** АЛИ МИШЕВ ДАМАТОВ ОУ "Христо Ботев"[2,0] Приет в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
5 113 104702**** ИЛКО ФАНКОВ ЛАЛЕВ ОУ "Христо Ботев"[2,0] Приет в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
6 114 094112**** АСИЕ ТАДЕУШ МОТИЧИНСКА ОУ "Христо Ботев"[12,0] Приета в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
7 115 105002**** ХРИСТО МАРИЕВ СТОЯНОВ ОУ "Христо Ботев"[2,0] Приет в ОУ "Христо Ботев" по 1 желание (първи клас)
Детско заведение
първи клас
СУ " Иван Вазов" 16
ОУ "Христо Ботев" 9